مشتریان ما

آزمایشگاه ها:

آزمایشگاه شرکت عوجان ایرانیان ( رانی )

اداره دامپزشکی تهران

اداره دامپزشکی قزوین

اداره دامپزشکی کهگیلویه

آزمایشگاه شرکت خوراک دام و طیور بنفش تپه

آزمایشگاه دامداری دام اصیل

آزمایشگاه دامداری تلیسه نمونه

شرکت استیل البرز و هفت الماس

آزمایشگاه فرودگاه پیام نور

آزمایشگاه شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

شرکت بتن آزمای نخل

شرکت رنگ سازی آریا شیمی پاسارگاد

شرکت رنگ و رزین خوش

شرکت باطری سازی نور

آزمایشگاه مواد غذایی آندره

شرکت گوشت ایران

شرکت تولید کنندگان گوشتی (آزمایشگاه مرجع پروتئین)

آزمایشگاه صنایع غذای جبال دماوند

شرکت مواد غذایی آریان گلاره

شرکت مواد غذایی آماده لذیذ

شرکت صنایع غذایی پارس کوشاب زرین

آزمایشگاه شرکت نوشاب

آزمایشگاه شرکت مرکبات شمال

آزمایشگاه کیک و کلوچه درنا

آزمایشگاه شرکت ویفر ونانه

شرکت ری نان

شرکت پایا کنسرو

آزمایشگاه کنسرو کیاتو

شرکت بستنی شاد

شرکت بستنی تک درخت وطن (طوفان)

شرکت خرمای ایران

پژوهشکده برنج و مرکبات ساری

پژوهشکده تالاب بین المللی هاموم

پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

آزمایشگاه شرکت تک ماکارون

آزمایشگاه شرکت ماکارونی به پخت

آزمایشگاه شرکت ماکارونی انسی

آزمایشگاه کارخانه آرد آذر نام آراز

شرکت آرد اطمینان

شرکت آرد زهره بناب

شرکت آرد مرشدی

شرکت آرد معقول کرد کوی

شرکت آرد اطهر بناب

شرکت آرد بناب

شرکت آرد ایران

آزمایشگاه آب و فاضلاب زنجان

آزمایشگاه آب و فاضلاب غرب تهران

آزمایشگاه آب و فاضلاب ایرانشهر

آزمایشگاه آب و فاضلاب راسک

آزمایشگاه آب و فاضلاب زاهدان

آزمایشگاه آب و فاضلاب سمنان

آزمایشگاه آب و فاضلاب کاشان

آزمایشگاه آب و فاضلاب اهواز

تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس

آزمایشگاه سیمان کرمان

آزمایشگاه آرتاویل تایر

شرکت خانه سازی ایران

آزمایشگاه داروسازی ایران دارو

داروسازی آریوژن زیست دارو

آزمایشگاه مرکز بهداشت اسلامشهر

آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان دماوند

آزمایشگاه داروسازی سپیده ده دشت

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر صالحی یاسوج

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر علی آبادی کام یاران

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر طاهری بهبهان

آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

پزشکی قانونی سمنان

پزشکی قانونی قم