آب مقطر گیری مدل WSB/4 يكبار تقطير

قابلیت 4 لیتر در ساعت، المنت استیل. مناسب جهت استفاده های آموزشی.

ساخت کمپانی Hamilton انگلستان