آب مقطر گیری مدل WSC/4 يكبار تقطير

قابلیت 4 لیتر در ساعت، المنت استیل، کابینت فلزی.

ساخت کمپانی Hamilton انگلستان