سانتریفیوژ یخچال‌دار سهند

توضیحات

دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار جهت جدا سازی اجزای نمونه که به دما حساس هستند مورد استفاده قرار میگیرد.
در این دستگاه نیز همانند کلیه سانتریفیوژها، جداسازی اجزای مایع به کمک نیروی گریز از مرکز انجام میشود.