ست فیلتراسیون وکیوم شیشه ای

توضیحات

ست فیلتراسیون وکیوم شیشه ای از 4 قسمت که شامل یک ارلن خلا، یک فلنج، یک قیف و یک گیره فلزی جهت اتصال آنها تشکیل شده است. این محصول جهت فیلتراسیون مایعات مورد استفاده قرار میگیرد و جهت تسریع از یک پمپ خلاء نیز استفاده میگردد.