شیشه آلات آزمایشگاهی Vitaglass آلمان

کلیه شیشه آلات آزمایشگاهی از کمپانی ویتا گلس Vitaglass آلمان شامل:
ارلن
بشر
بالن ژوژه
پیپت ساده و پیپت حباب دار
بورت مدرج و بورت اتوماتیک

توضیحات

کلیه شیشه آلات آزمایشگاهی از کمپانی ویتا گلس Vitaglass آلمان شامل:
ارلن
بشر
بالن ژوژه
پیپت ساده و پیپت حباب دار
بورت مدرج و بورت اتوماتیک