پلاریمتر رومیزی مدل WXG-4

پلاريمتر صفحه اي مدل WXG-4

توضیحات

دستگاه پلاريمتر صفحه اي مدل WXG-4 را مي توان در صنايع شيميايي، دانشگاه ها، بيمارستانها ، دبيرستانها و در هر گونه تحقيقات علمي كه در آن چرخشهاي نوري براي اندازگيري مواد آلي كاربرد دارند، استفاده كرد. به كمك اين دستگاه مي توان وزن مخصوص، خلوص،  تراكم  و مقدار هزاران فلز فعال مانند محلول شكر، روغن ترپانتين  و كافور را اندازگيري كرد.